Про центрIQ 267! - Навчальний центр ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ.
 

Назву для навчального центру було обрано невипадково. IQ - це коефіцієнт інтелекту (англ. IQ - intelligence quotient). 2, 6, 7 - це основні цехи ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ. 

Ми трактуємо IQ як словосполучення «imagination & qualification», що означає «уява і кваліфікація» наших основних цехів (ТПЦ- 2, ТЦ- 6 і ТПЦ -7). IQ 267! - Сучасна площадка для навчання, підвищення кваліфікації та розвитку персоналу. 

Місія Навчального центру IQ 267! - Змінити мислення співробітників, відкриваючи можливості професійного та особистісного зростання на основі програм навчання, корпоративних цінностей і впровадження інноваційних технологій. 

Цілі Навчального центру IQ 267 !: 
 
  • розвиток ключових професійних компетенцій співробітників
  • ознайомлення зі стандартами діяльності, корпоративною культурою, правилами та ідеологією компанії, формування лояльності співробітників; 
  • залучення співробітників до раціоналізаторської та інноваційної діяльності; 
  • безперервний обмін знаннями та досвідом, всередині і за межами підприємства. 
Якщо Ви бачите можливість виправлення наявних недоліків процесу виробництва, документообігу та інших важливих для Заводу напрямків, група з розвитку творчого потенціалу IQ 267! допоможе Вам оформити свої ідеї, раціоналізаторські пропозиції і сприятиме реалізації кращих ідей. 

В Навчальному центрі IQ 267! є бібліотека IQ LIBRARY! з бібліотечним фондом понад 30 000 книг, а також п'ять виробничо-технічних майстерень. 

Контактна інформація: 
м. Нікополь 
ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» 
Навчальний центр IQ 267! 
(0566) 639-130